სერვისები

მოკლედ ჩვენი სერვისების შესახებ

ინვენტარიზაცია

 • ინვენტარის აღწერა თანამედროვე სტანდარტის მიხედვით
 • ფუძეების დამატება შესაბამისი ცვეთის პროცენტით, მათი რედაქტირება და წაშლა
 • სახეობების დამატება, მათი რედაქტირება და წაშლა
 • ინვენტარის დამატების მარტივი და მოქნილი ფუნქციონალი
 • ცვეთის ანგარიშის მეთოდების არჩევა (ცვეთის ანგარიშის არჩევა როგორც ნარჩენი, ასევე ძირითადი ღირებულებიდან)
 • ინვენტარის საწყისი და ახლანდელი ღირებულების ჩვენება
 • დამატებული ინვენტარის ექსპორტი ექსელის ფაილში
 • დამატებული ინვენტარის რედაქტირება, წაშლა, ჩამოწერა და მისი მდგომარეობის ჩვენება (კარგი, საშუალო, ცუდი)
 • ჩამოწერილი ინვენტარების შენახვა
 • მასწავლებლების და ოთახების რეგისტრაცია
 • რეგისტრირებულ ოთახებში შესაბამისი ინვენტარის განთავსება
 • ოთახების განაწილება პასუხისმგებელ მასწავლებელზე
 • ოთახებში განაწილებული ინვენტარის და მასზე პასუხისმგებელი მასწავლებლის ექსპორტი ექსელის ფაილში
 • ინვენტარის ცვეთის ანგარიში წლების მიხედვით
 • მიმდინარე წლის ინვენტარის ცვეთის გამოთვლა
 • მომდევნო წლის საბოლოო ნაშთის გამოთვლა
 • გამოთვლილი წლის ნაშთის რედაქტირების მარტივი და მოქნილი ფუნქციონალი
 • ინვენტარის ცვეთის ისტორიის ჩვენება წლების მიხედვით

აღნიშნული მომსახურეობით წარმატებულად სარგებლობს უკვე 30 მდე კერძო და საჯარო სკოლები

SchoolCat.